Rodina, veľa priateľov, rozhovory, zábava a ukecaný starejší