Pohodové akcie a príjemné stretnuia

Bez ohľadu na udalosť, chcem sa do nej úplne ponoriť, splynúť s ľuďmi a skladať jedinečné obrázky. Moja práca sa zameriava nielen na zachytenie záznamu udalosti ale aj na nahliadnutie do toho, aké to bolo byť tam.
Mária Kurty, príbeh osobnej značky
Oľga Kancírová, príbeh osobnej značky
Pohodová firemná retro párty
Farebné dni v jasličkách/škôlke